Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Multimedia 4 All Projekt

Multimedia 4 All Projekt

przez Val Cartei Ostatnio zmodyfikowane 2009-05-20 15:27

Kupu contentarea

Wprowadzenie

 

W roku 1999 zespół pracowników The Brunswick Town Charitable Trust (Fundacja Charytatywna Miasta Brunswick) zakończył pracę nad systemem Conveyor wersja 1 – intuicyjnym w użyciu oprogramowaniem umożliwiającym przygotowywanie autorskich opracowań przez pracowników muzeów. Aktualnie, w ramach projektu Multimedia 4 All (MM4ALL) finansowanego z projektu Unii Europejskiej Culture 2000, trwają prace nad opracowaniem wersji 2 tego systemu.

 

Bieżące działania

CZtrainingphoto.jpg

Conveyor Workshop, Praha, 2009
Další obrázky z workshopu

W latach 2007-2008 uczestnicy projektu zaimplementowali i przetestowali system Conveyor wersja 2. Wraz z początkiem roku 2009 system zostanie przedstawiony lokalnym partnerom poszczególnych uczestników projektu. Partnerom zostanie także zademonstrowane w jaki sposób za pomocą systemu przygotowywać prezentacje. W połowie roku 2009 system zostanie udostępniony wszystkim europejskim organizacjom non-profit, które będą mogły wykorzystywać system do samodzielnego tworzenia prezentacji.

 

Analogicznie jak w przypadku swojego poprzednika, system Conveyor wersja 2 jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia użytkownikom budowanie interaktywnych, multimedialnych prezentacji bez konieczności posiadania umiejętności programowania.

 

W przeciwieństwie do wersji 1, która wymagała instalowania na komputerze użytkownika i posiadała ograniczony zestaw możliwości, nowy system jest aplikacją internetową uruchamianą bezpośrednio w przeglądarce, oferuje ponadto znacznie więcej możliwości w zakresie projektowania interfejsu i rozdzielczości stosowanej do wyświetlania obiektów.

 

Zmiana z aplikacji instalowanej na komputerze na aplikację internetową uruchamianą w przeglądarce spowodowała, że w nowej wersji przed rozpoczęciem pracy użytkownicy muszą zalogować się na serwerze systemu. Oznacza to, że pliki wykorzystywane w prezentacjach, są przesyłane, w trakcie pracy, z komputerów użytkowników na serwer systemu. Ten proces przesyłania jest częścią tego, co umożliwia udostępnienie użytkownikom wielu zalet nowego systemu.

 

Po przygotowaniu prezentacji użytkownik ma możliwość pobrania jej zawartości z powrotem na swój komputer i wykorzystania w dowolny sposób, np. uruchomienia na kiosku z dotykowym ekranem, nagrania na płycie DVD itp.

 

Fazy projektu:

 

Faza 1

 

Przedstawiciele uczestników projektu spotykają się i dokonują przeglądu i oceny aktualnej wersji systemu Conveyor, badają możliwości rozwoju systemu w ramach projektu i przeprowadzają analizę wymagań.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wymagań zostaje opracowany plan prac badawczych i rozwoju systemu. Dodatkowa praca obejmuje ustanowienie technicznych standardów, oprogramowania i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu itp.

 

Faza 2

 

Następuje zakup oprogramowania i sprzętu, niezbędnego uczestnikom projektu do rozwoju systemu Conveyor.

 

Faza 3 & 4

 

Nowa wersja systemu Conveyor wraz z systemem pomocy zostają opracowane, zgodnie z ustalonymi wcześniej protokołami.

 

Faza 5

 

Opracowanie narodowych wersji systemu Conveyor.

 

Faza 6

 

Uczestnicy projektu współpracują nad przygotowaniem cyfrowych zasobów i prezentacji demonstracyjnych w oparciu o materiały powiązane z ich obszarami geograficznymi i zainteresowaniami zawodowymi (lub zainteresowaniami ich partnerów). Przygotowane materiały będą wykorzystywane w trakcie późniejszych warsztatów i sesji treningowych, a także podczas promocji projektu i na potrzeby edukacji opartej na zasobach cyfrowych.

 

Faza 7

 

W krajach uczestników projektu odbywają się warsztaty i sesje treningowe, ukierunkowane na zaznajomienie użytkowników z nową wersją systemu. W trakcie warsztatów uczestnicy z pomocą prowadzących przygotowują własne prezentacje.

 

Faza 8

 

W krajach uczestników projektu, w muzeach i centrach kultury odbywają się wystawy, na których są demonstrowane prezentacje przygotowane w trakcie fazy 6 i 7. Celem wystaw jest także zaprezentowanie systemu Conveyor szerokiej publiczności.

 

Faza 9

 

Osiągnięcia projektu są prezentowane na konferencjach EVA/ICHIM/MGC lub podobnych, w trakcie których dodatkowo są przeprowadzane warsztaty z posługiwania się systemem Conveyor. Uczestnicy projektu starają się promować projekt i jego osiągnięcia w całej Europie, a także poza jej granicami.

 

 

 

 

Zaloguj


Zapomniałeś hasła?
Nowy użytkownik?
Sponsors

Culture 2000 and MM4ALL

 

Legal: This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

Právní ujednání: Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Toto vydání odráží výhradně pohledy autorů. Evropská komise nenese zodpovědnost za jakékoliv použití zde publikovaných informací.

Zastrzeżenie prawne: Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek użycie informacji znalezionych na tych stronach.

Declaracion Legal: Este proyecto ha sido fundado gracias al apoyo de la Comision Europea.  Esta publicacion solo refleja el punto de vista del autor. La comision no puede hacerse cargo del uso que se le pueda dar a la informacion que contiene la pagina.

Caratteristiche Legali: Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione rispecchia solo il parere degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile di ogni utilizzo che può essere fatto delle informazioni qui incluse.